Strategi for delebiler i København

Københavns Kommune arbejder for, at flere delebiler i byen kan bidrage til mindre parkering og mindre trængsel

Der er gennem strategi for flere delebiler sat mål om, at der i 2020 skal være mindst 750 delebiler med fast stamplads (p-plads) i byen mod ca. 250  i dag. Mindst 30 % af dem skal være på el.

Det er samtidig et mål, at samspillet mellem delebiler, kollektiv trafik og bycykler styrkes.

Delebiler med fast stamplads giver mindre bilkørsel og dermed mindre trængsel på vejene og bedre luft. For selv om en delebil ikke forurener mindre end en privatejet biler, skal gevinsten ses i forhold til, hvor mange privatbiler en delebil kan erstatte.

Erfaringen er, at én delebil kan erstatte mellem 5 og 10 privatejede biler. Det skyldes, at delebilister kører mindre i bil. For når man ikke har en bil parkeret lige udenfor døren og skal betale ’up front’ hver gang, vælger mange fx cyklen eller bussen, hvor de kan. Erfaringen viser desuden, at delebilister ofte er folk, der faktisk har råd til en bil, men bevidst fravælger den.

Strategien lægger op til 15 tiltag, der skal skabe gode vilkår for delebiler. Det skal for det første ske med flere faste stampladser, for det er afgørende med en fast plads, hvor bilen kan hentes og afleveres. Derfor skal der også tænkes stampladser ind i byudviklingen og -planlægningen, enten ved at regulere lovmæssigt eller med frivillige ordninger, når bygherrer udvikler nyt i byen.

Der er også fokus på at samarbejde med andre aktører om at fremme delebiler, fx trafikselskaber, udbydere, forskere og københavnerne selv. Som en stor arbejdsplads med mange medarbejdere er kommunens egen kørsel er også i fokus, både når det handler om kørsel i arbejdstiden og om medarbejdernes mulighed for at bruge delebil privat.

Et sidste tema er synlighed – folk skal vide, at muligheden er der for at tage den til sig.

Strategi for delebiler i København

 

Kontakt