Støjpolitik

Københavns støjpolitik giver et overblik over kommunens væsentligste regulering af støjkilder i byen.

I København er der mange kilder til støj. Der er vejtrafik, lyde fra arbejdsmaskiner på byggepladser og musik fra værtshuse, restauranter og udeserveringer. Men også udendørs musikarrangementer og legende børn i institutioner kan være kilder til støj i byen. Vejstøj er den støjkilde, som påvirker helbredet mest.

Københavns Kommune har gennem en årrække arbejdet med at reducere støj i byen. Dette arbejde har afsæt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, som er baseret på undersøgelser af befolkningsgruppers oplevelse af støj. Der er forskellige grænseværdier, som afhænger af hvilke kilder og områder støjen kommer fra. I Københavns Kommune reguleres støjen gennem planer, retningslinjer og forskrifter indenfor følgende seks hovedområder: 

1. Vejstøj

2. Natteliv, restauranter og brug af byen

3. Koncerter, arrangementer

4. Virksomheder og institutioner

5. Byggeri og anlæg

6. Renhold og materiel.

”Støjpolitik med overblik over reguleringen i Københavns Kommune” beskriver, hvordan de seks hovedområder reguleres gennem eksisterende planer, retningslinjer og forskrifter.

Hent Støjpolitik med overblik over reguleringen i Københavns Kommune (link)

Kontakt