Stil op til ældrerådsvalget

Hvis du er +60 år kan du stemme og stille op til valget.

Hvem kan stille op?

Du kan stille op som kandidat til en af de 25 pladser i Ældrerådet, hvis du bor i Københavns Kommune og fylder 60 år senest den 30. oktober 2020. Den 30. oktober 2020 er skæringsdato, fordi det er den sidste valgdag.

Hvis du ikke bliver valgt ind, kan du have fået nok stemmer til, at du bliver en af de 25 suppleanter. Hvis du bliver suppleant, vil du blive kontaktet, når der er en ledig plads i Ældrerådet.

Du bliver valgt ind eller er suppleant i perioden 2021-2024.

Kandidaterne til ældrerådsvalget repræsenterer ikke et politisk parti, en organisation eller lignende. Det er bestemt af lovgivningen på området. Derfor vælges kandidaterne ud fra direkte valg, hvor de stiller op som enkeltpersoner.

Hvordan stiller jeg op?

For at stille op som kandidat skal du indsamle stillere på kandidat- og stillerlisten.

En stiller skal være vælger til valget til Ældrerådet. Alle, der er bosat i Københavns Kommune, og fylder 60 år senest den 30. oktober 2020 er vælgere – og kan dermed også skrive under som stiller på, at de gerne vil have dig som kandidat. Man kan kun være stiller for én kandidat.

Du skal have mindst 5 og højst 10 stillere.

Hvis du vil stille op som kandidat, kan du gøre det på én af to måder:

  • Du kan selv printe kandidat- og stillerlisten. Hvis du ikke har mulighed for at printe, kan du få kandidat- og stillerlisten udleveret på Rådhuset på 1. sal i værelse 83 fra og med mandag den 6. juli mandag til fredag i tidsrummet 9.00-14.00. Lokalet vender ud mod Rådhuspladsen.
  • Du kan også stille op og indsamle stillere digitalt her.

Frist for opstilling som kandidat

Du skal aflevere kandidat- og stillerlisten senest fredag den 28. august 2020 kl. 12.00. Kandidat- og stillerlisten afleveres på Rådhuset, 1. sal, værelse 83, mandag til fredag i tidsrummet 9.00-14.00. Lokalet vender ud mod Rådhuspladsen.

Hvis du stiller op og indsamler stillere digitalt er fristen også den 28. august 2020 kl. 12.00.

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere om Ældrerådet på aeldreraadet.kk.dk

Du kan også kontakte Borgerservice på 33 66 33 66 eller skrive til Valgsekretariatet nedenfor. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du vælge Skriv sikkert til Valgsekretariatet (digital post).