Stem til ældrerådsvalget

Hvis du er +60 år og bosat i Københavns Kommune kan du stemme til valget.

Valget er nu lukket

Det har været muligt at stemme fra og med den 9. oktober til og med den 30. oktober 2020.

Hvem kan stemme?

Alle, der er bosat i Københavns Kommune og senest den 30. oktober 2020 fylder 60 år, kan stemme til ældrerådsvalget. Den 30. oktober 2020 er skæringsdato, fordi det er den sidste valgdag.

Hvornår kan jeg stemme?

Valget finder sted fra og med den 9. oktober til og med den 30. oktober 2020.

Hvordan stemmer jeg?

Samtlige vælgere får tilsendt en fysisk stemmeseddel til deres postadresse, når valgperioden starter. Sammen med stemmesedlen er der en frankeret svarkuvert. Brevet skal postes senest den 30. oktober 2020 for at være rettidigt indsendt.

Alle vælgere, som er tilmeldt digital post (e-boks), modtager udover den fysiske stemmeseddel, også et digitalt brev med link til digital afstemning.

Vælgere, som ikke er tilmeldt digital post, kan også stemme digitalt. Fremgangsmåden står i vælgerbrevet, som er vedlagt den fysiske stemmeseddel.

Du kan også stemme via siden her med dit NemID.

Du kan stemme digitalt så mange gange du vil inden for valgperioden. Det vil altid være din sidst afgivne stemme, som tæller. Hvis du også indsender en fysisk stemmeseddel, vil det dog være dén, der er gældende, i stedet for den digitale stemme.

Hvem kan jeg stemme på?

Kandidaterne offentliggøres i løbet af september 2020 her på hjemmesiden. Du vil også kunne se kandidaterne på både den fysiske og digitale stemmeseddel, som alle vælgere modtager.

Kandidaterne til ældrerådsvalget repræsenterer ikke et politisk parti, en organisation eller lignende. Det er bestemt af lovgivningen på området. Derfor vælges kandidaterne ud fra direkte valg, hvor de stiller op som enkeltpersoner.

Hvornår offentliggøres valgresultatet?

Valget optælles den 17. november 2020. Valgresultatet offentliggøres snarest herefter. Valget optælles først nogle uger efter sidste valgdag for at sikre, at brevstemmerne når frem.