Standsningssager

Et medlem har ret til at standse en udvalgsbeslutning og indbringe sagen for Borgerrepræsentationen. Det kaldes standsningsret.