Støttepædagog

En støttepædagog kan hjælpe almindelige daginstitutioner samt fritids- og klubtilbud.

Hvad er en støttepædagog?

Formålet med en støtteindsats er at hjælpe personalet i dagtilbud, fritids-, klubtilbud og KKFO i at støtte op om børnenes trivsel og udvikling. Støttepædagogen indgår derfor i det pædagogiske arbejde med børnene sammen med det faste personale. Støttepædagogens rolle er at støtte op omkring udvikling i hele børnegruppen.

Ansøgning

Det er barnets daginstitution, der ansøger om en støttepædagog. Derfor skal du henvende dig til lederen i dit barns institution, hvis du mener, at dit barn har behov for støtte. Hvis daginstitutionen også vurderer, at der er behov for en ekstra støtte i institutionen, udarbejder de en støtteansøgning til et visitationsudvalg.

Der er et visitationsudvalg i alle Børne- og Ungdomsforvaltningens 5 områder i Københavns Kommune.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.