Støtteberegneren

Bruttostøtteintensitet for private virksomheder.

På grund af EU-regler er der indført en grænse for, hvor meget private arbejdsgivere må modtage i støtte i forbindelse med ansættelse af en person i løntilskud.

Nedenfor kan du beregne, om din bruttostøtteintensitet* for din enkelte ansatte i løntilskud overstiger 50%. Kommunen beregner din bruttostøtteintensitet hver gang, du anmoder om refusion for løntilskud. Du kan også bruge beregningen til at se, om netop din virksomhed kunne gøre brug af løntilskudsordningen fremover.

* Bruttostøtteintensiteten er det beløb, der gives i støtte til en ansat i en løntilskudsstilling - i procent af de samlede lønomkostninger for den ansatte. Ved de samlede lønomkostninger forstås som hovedregel lønudgifter, feriegodtgørelse og feriepenge, arbejdsgiverbidrag til pension, ATP osv.

Gå til støtteberegneren her

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.