Støtte til medarbejder med et handicap

Hvis du har en medarbejder, der har et handicap, kan I få støtte til hjælpemidler og lignende.

Støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Har din medarbejder et handicap eller en funktionsnedsættelse, kan I søge om hjælpemidler, særlige arbejdsredskaber og ændring af indretningen på arbejdspladsen. Det kan være ændring af den fysiske indretning eller en speciel stol eller et nyt bord. 

Du skal sammen med medarbejderen udfylde, underskrive og sende dette ansøgningsskema til vores Specialindsats Handicap. 

Hvis din medarbejder har brug for særlige redskaber for at kunne klare sit arbejde, kan arbejdspladsen også søge om tilskud hos jobcentret.

Personlig assistent

Arbejdspladsen kan også få betalt ansættelsen af en personlig assistent i maksimalt 20 timer, der kan hjælpe medarbejderen med praktiske opgaver, som han eller hun ikke selv kan udføre. Det kan enten være en udefrakommende person eller en anden medarbejder, der kan fungere som assistent.

For at søge om en personlig assistent, skal du sammen med din medarbejder udfylde, underskrive og sende et ansøgningsskema til Specialindsats Handicap.

Søger du om personlig assistance, som ikke er tegnsprogstolk, skal du anvende dette ansøgningsskema. Se også vejledning til ansøgning om personlig assistance her.

Søger du om personlig assistance i form af tegnsprogstolk skal du anvende dette ansøgningsskema. Se også vejledning til ansøgning om personlig assistance i form af tegnsprogstolk her.

For offentlige virksomheder og organisationer 

Husk i øvrigt, at når I rekrutterer nye medarbejdere inden for det offentlige, har personer med et handicap ret til at komme til ansættelsessamtale, så længe de opfylder de formelle kvalifikationer til stillingen.

Læs desuden, hvordan du kan få støtte til at ansætte en nyuddannet med et handicap

Kontakt