Du er her

Støtte til børn, unge og familier

Socialforvaltningen har en række tilbud om støtte og rådgivning til børn, unge og familier, der har brug for hjælp til at håndtere hverdagen

Socialforvaltningen har en række rådgivningstilbud, hvor du kan møde op uden at have en aftale.

Familierådgivningen – Hjælp til at komme videre

Her kan du som barn eller forældre tale med os om familiens trivsel, om børneopdragelse, eller måske bekymringer for dit barn. Du kan vælge at være anonym, hvis du ønsker det.

Udover den samtalebaserede rådgivning, har de enkelte lokale rådgivninger en lang række aktiviteter, som tilbydes af frivillige organisationer. Familierådgivningernes store lokalkendskab gør, at de også kan hjælpe med kontakt til skoler, fritidstilbud, klubber, organisationer og myndigheder. 

Læs mere på Familierådgivningens hjemmeside
Find den nærmeste familierådgivning

Ungerådgivningen – Vi lytter, lige meget hvad

Her kan du som ung henvende dig med alle dine problemer, spørgsmål og sorger. Det kan være derhjemme, i skolen eller måske har du problemer med stoffer eller kriminalitet. Du kan vælge at være anonym, hvis du ønsker det.

Ungerådgiverne er uddannet til at give råd og vejledning til unge, der tumler med store eller små ting fx, skole og uddannelse, bolig, problemer i familien, spiseproblemer, venner, kærester og sex, alkohol, hash og stoffer, ensomhed og mobning, kriminalitet. 

Ungerådgivningen kan også være et tilbud til forældre til unge, der fx har brug for hjælp til at takle situationer og konflikter i familien. 

Læs mere på Ungerådgivningens hjemmeside.
Find den nærmeste ungerådgivning

Rådgivning om radikalisering

Er du forældre til, pædagog for eller ven til en ung, der viser tegn på at være radikaliseret står vi i Københavns Kommune klar til at hjælpe. Ring til os på 33 17 29 29. 
Læs mere om vores antiradikaliseringsindsats
 

Socialrådgivere på skoler og daginstitutioner

Alle folkeskoler i København har tilknyttet en socialrådgiver, som du altid kan henvende dig til, hvis du ønsker hjælp eller rådgivning. Skolesocialrådgiverne hjælper og rådgiver børn og familier, og hjælper lærere med at håndtere børn med sociale og psykiske problemer. Det kan f.eks. være i forhold til for meget fravær, at en elev ikke trives eller har mange konflikter i klassen, ved krise eller store forandringer i familien eller sociale vanskeligheder.

Skolesocialrådgiverne samarbejder med skolens ledelse, lærere, forældre og elever og hjælper til at pege på løsninger, der kan skabe positive forandringer. Skolesocialrådgiverne tilbyder også rådgivende samtaleforløb med forældre såvel som elever, og kan understøtte samarbejdet mellem Børnefamilieenhed, skole og forældre.

Find din lokale skolesocialrådgiver
Læs mere om socialrådgivere på skoler.

Socialforvaltningen har aktuelt et projekt, hvor udvalgte daginstitutioner har tilknyttet en socialrådgiver. Læs mere om projektet med socialrådgivere i daginstitutioner.

Særlige tilbud

Socialforvaltningen har udover de generelle tilbud, en række tilbud som er målrettet særlige problemstillinger.

Borgercenter Børn og Unge 

Borgercenter Børn og Unge har myndighedsansvaret for kommunens indsats over for børn og unge, der har behov for særlig støtte. Hvis du har spørgsmål eller måske er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, er du velkommen til at kontakte én af Borgercenter Børn og Unges lokale enheder.

Se en oversigt over lokale enheder i Borgercenter Børn og Unge.
Læs mere om Borgercenter Børn og Unge.

Fandt du ikke det du søgte?

Hvis du ikke har fundet et tilbud, der passer dig, kan du besøge Børneportalen. Portalen er Børnerådets oversigt over gratis rådgivningstilbud for børn, børns rettigheder, m.m.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.