Du er her

Spild fra olietank og ansvar

Opdager du en olieforurening i jorden, skal du kontakte kommunen, uanset om tanken er i brug eller om den er gammel og ikke i brug

Hvis der sker spild under påfyldning

Hvis olien strømmer ud under påfyldning, eller hvis der sker et spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har foretaget påfyldningen, straks underrette Center for Miljøbeskyttelse og ejeren eller brugeren af anlægget.

Hvis olien løber ud ad tanken

Hvis olien løber ud ad olietanken, skal du straks sørge for at få tanken tømt for olie. Du kan kontakte brandvæsnet eller en slamsuger, der må tage olieaffald. Umiddelbart efter skal du kontakte Center for Miljøbeskyttelse.  

Hvis olietanken er under 6.000 liter og bruges til boligopvarmning

Hvis du får leveret fyringsolie fra et olieselskab, der er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation, eller hvis du får fyringsolie fra en leverandør, der modtager olien fra en af disse, har du automatisk en ansvarsforsikring, der dækker oprensning efter et oliespild. Hvis olien har beskadiget dit hus, er det din egen husforsikring, der skal dække den del af skaden, der har med huset at gøre. 
 

Hvis olietanken ikke er i brug

Hvis du f.eks. i forbindelse med gravearbejde opdager, at der er olie i jorden omkring din olietank, skal du kontakte Center for Miljøbeskyttelse, også selv om det er længe siden, at tanken er afblændet.

Læs mere om ansvar for gamle olietanke, der ikke er i brug (åbner i nyt vindue på Miljøstyrelsens hjemmeside).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.