Specialskoler og specialundervisning

Fælles for tilbuddene er, at det er en vurdering af barnets behov, der ligger til grund for valget af skole.

I København bestræber vi os på, at børn og unge med særlige behov får den støtte og hjælp, der både fagligt og socialt gavner det enkelte barn bedst. For at sikre at indsatsen bliver så god og helhedsorienteret som muligt, tilrettelægger vi støtten i samarbejde med barnets eller den unges forældre og hjemskole.

Det er en faglig vurdering, om et barn eller en ung har behov for et særligt skoletilbud. Et visitationsudvalg bestående af en gruppe fagfolk afgør, hvilket skoletilbud barnet eller den unge kan få.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.