Specialinstitutionen Forchhammersvej

Specialambulatoriet Forchhammersvej er København Kommunes tilbud for stofafhængige med svære helbredsproblemer.

Specialambulatoriet Forchhammersvej er København Kommunes tilbud for stofafhængige med svære helbredsproblemer.

At være på Forchhammersvej

I Specialinstitutionen Forchhammersvej lægger vi vægt på at tilbyde vore brugere et fristed, hvor vi kan have det godt med hinanden.

Caféen tilbyder
• Varm mad til yderst rimelige priser
• Adgang til computere til rådighed
• Kreative aktiviteter
• Gudstjenester

Herudover har vi
• En gårdhave
• Et veludstyret motionsrum
• Fælles oplevelser, fester, rejser mm.

Ambulatoriet på Forchhammersvej (SEL §§ 101)

På ambulatoriet er der daglig udlevering af substitutionsmedicin (metadon) og eventuelt anden medicin i samarbejde med den ordinerende læge. Her kan personalet desuden tage blodprøver og udføre andre sundhedsfaglige opgaver.

På ambulatoriet bliver du tilknyttet en fast kontaktperson, som i samarbejde med institutionens socialrådgivere vil tilbyde hjælp til problemstillinger vedrørende økonomi, børn, netværk, familierelationer, hjælpemidler, aktivering mm.

Det er Rådgivningscentret, der visiterer til behandling i ambulatoriet på Forchhammersvej.

Plejeafdelingen (SEL §§ 110)

Plejeafdelingen er en mindre sygeafdeling beregnet til korterevarende ophold (ca. 2 uger) for syge og svækkede stof- og/eller alkoholafhængige.

Der er 8 pladser på Plejeafdelingen. Her kan du få tilbudt dit eget værelse med tilknytning til en fælles stue.

Du kan blive henvist til plejeafdelingen fra Rådgivningscentret, sygehuse, hjemmepleje mm. Det er ambulatoriets tværfaglige team, der visiterer til afdelingen.

Bofællesskabet Baghuset (SEL §§ 107)

Bofællesskabet ligger i ”baghuset” på Specialambulatoriet Forchhammersvej. Her er fem pladser og en akutplads.

Bofællesskabet på Forchhammersvej er et tilbud til stofafhængige, der oplever ensomhed i egen bolig og derfor ønsker at bo sammen med ligesindede i en periode.

Det er ambulatoriets tværfaglige team, der visiterer til bofællesskabet på Forchhammersvej.

Kontakt