Spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2010

Spørgsmål stillet af BR-medlemmer til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Under udarbejdelse.