Spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2006

Spørgsmål stillet af BR-medlemmer til Sundheds- og Omsorgsudvalget