Spørgsmål til Socialudvalget i 2011

Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Socialudvalget og Socialforvaltningen.