Spørgsmål til Kultur- og Fritidsudvalget i 2014

Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen.