Spørgsmål til Kultur- og Fritidsudvalget i 2010

Læs spørgsmål stillet af medlemmer af Borgerrepræsentationen til Kultur- og Fritidsudvalget og Kultur- og Fritidsforvaltningen.