Sortering af storskrald

Læs om, hvilket affald du kan stille ud til storskrald. Bemærk, at der er forskel på storskrald i hus og i lejlighed.

Når du bor i hus eller lejlighed, er der forskel på, om dit storskrald bliver afhentet løst eller ved særskildt bestilling af container til storskrald. Dog skal dit storskrald altid være opdelt og stå, så det er nemt at håndtere.

Husk, at du kan aflevere genstande og effekter, der ikke fejler noget, i bytteordninger fx på kommunens nær- og genbrugsstationer.

Det må du stille til storskrald

 • Indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser.
 • Byggeaffald og -materialer af plast, metal eller glas fra gør-det-selv-arbejde.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så skraldemanden ikke skærer sig.
 • Ubehandlet træ, fx brædder og planker til gør-det-selv-arbejde, og malede eller larkerede møbler af træ, skal stå for sig, da det bliver hentet af en anden bil.
 • Større genstande af plast, metal og glas, som ikke kan være i beholderne.
 • Stort elektronikNB: Stort elektronik fra lejligheder afhentes separat. Den affaldsansvarlige i ejendomsen skal bestille separat afhentning på Nem Affaldsservice.
 • Cykler skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af renovatøren".
 • Paller skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af renovatøren".
 • Imprægneret træ, fx terassebrædder og stolper. NB: Bor du i villa eller rækkehus, må du godt stille dit imprægnerede træ til storskrald. Imprægneret træ fra lejligheder skal på nær- og genbrugsstationerne.

Det må du ikke stille til storskrald

 • Byggeaffald og -materialer som mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus. Det skal afleveres på genbrugsstationen. Læs mere om byggeaffald
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler.
 • ​Tallerkener, stentøj, køkkengrej, tøj mv., der er gået i stykker.
 • Flamingo.
 • Tekstiler, fx tøj, sko og boligtekstiler kan du aflevere på nær- og genbrugsstationerne. Du kan også aflevere de tekstiler, som ikke fejler noget i bytteordninger eller hos velgørende organisationer.
 • Motoriserede køretøjer og påhængsvogne, tailere samt dele heraf.

Aflever det affald, som ikke er storskrald på nær- og genbrugsstationerne.

Hvis du bor i lejlighed

Den affaldsansvarlige i ejendommen skal bestille afhentning af henholdsvis storskrald og stort elektronik. En affaldsansvarlig er fx grundejer, administrator, vicevært, formanden for ejerforeningen eller en gårdmand.

Storskrald skal stå opdelt, så det er nemt at håndtere.

Smid ikke ting ud, som andre kan bruge. Skal din boligforening have et byttehjørne?

Hvis du bor i villa eller rækkehus

Storskrald bliver hentet fire gange om året. Du kan se, hvornår der er afhentning hos dig på Nem Affaldsservice.

Du skal stille dit storskrald frem inden kl. 7.00 på afhentningsdagen. Du må tidligst stille det frem aftenen før. Stil dit storskrald på fortovet, så det ikke er til gene for forbipasserende.

Storskrald skal stå opdelt, så det er nemt at håndtere. Små genstande skal du enten bundte eller samle i gennemsigtige sække eller åbne kasser. Stort pap må du ikke komme i plastsække. Det skal du bundte eller samle i en papkasse.

Det skal du være opmærksom på ved løs afhentning af storskrald

 • Skarpe eller stikkende effekter og genstande med søm og skruer mv. skal pakkes forsvarligt eller lægges ned, så skraldemanden ikke kommer til skade.
 • Genstande og effekter må ikke være tungere end, hvad to mand kan løfte.
 • Genstande må ikke stables højere end 120 cm.
 • Lange genstande, fx brædder, bordplader og rør, må ikke være længere end 150 cm.
 • Små genstande og effekter er ikke storskrald. Søg på et specifikt stykke affald og se, hvordan det skal sorteres.

Det skal du være opmærksom på ved afhentning af storskrald i container

Får din ejendom afhentet storskrald i en container, skal du være opmærksom på, at imprægneret træ, ubehandlet træ og stor elektronik ikke må komme i storskraldscontaineren. Det skal på nær- og genbrugsstationerne. Der gælder særlige regler for byggeaffald.

Du kan bestille en container til storskrald via Nem Affaldsservice, når du har større mængder storskrald, fx. i forbindelse med renovering eller en større oprydning.

Det koster 1.937,50 kr. inkl. moms for opstilling og tømning af en container til storskrald, der ikke må fyldes mere end til kanten.

Hvad sker der med dit storskrald?

En stor del af dit storskrald bliver indsamlet med en komprimatorbil, der presser affaldet sammen. Derefter bliver det neddelt og sorteret. Jern og metal bliver genanvendt.

Træ til genanvendelse indsamles separat og rent træ bliver frasorteret og genanvendt til fx spånplader.

De øvrige brændbare dele bliver kørt til vores forbrændingsanlæg, hvor det bliver til fjernvarme og elektricitet.