Sortering af restaffald (dagrenovation)

Find ud af, hvad du må komme i beholderen til restaffald i Københavns Kommune.

Det må komme i beholderen til restaffald

  • Mælkekartoner
  • Pizzabakker
  • Bleer
  • Hygiejneaffald
  • Flamingo
  • Snasket papir eller pap

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en.

Bioaffald

Hvis du er med i den frivillige ordning til bioaffald, skal bl.a. madaffald til bioaffald. Læs mere om bioaffald.

Det sker der med det

Restaffaldet bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.