Du er her

Sortering af haveaffald

Bliv klogere på hvordan du sorterer haveaffald. Bemærk forskellig afhentning af haveaffald for hus og lejlighed.

Det må komme i haveaffald

  • Planter og plantedele
  • Nedfaldsfrugt. Bemærk at beholderen ikke må blive for tung, ellers bliver beholderen ødelagt på skraldebilen ved tømning
  • Grene m.m. fra træbeskæring

Det må ikke komme i haveaffald

  • Større grene, med diameter over 10 cm skal til storskrald (max 120 cm. lange)
  • Jord

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en

Afhentning af haveaffald

Hvis du bor i hus

  • Dit haveaffald bliver afhentet ni gange i perioden 1. marts og 38 uger frem. På Nem Affaldsservice kan du se, hvornår du næste gang får hentet haveaffald. Husk at sætte beholderen/sækkene/bundterne ud til fortovet. Beholderen skal stilles med håndtaget udad. Hvis du benytter sække til haveaffaldet, skal de være af papir. Der må ikke anvendes plastsække, sække med plastindlæg eller bionedbrydelige sække. Der må ikke bruges plast-strips, ståltråd o.lign. til bundterne
  • Uden for sæson vises haveaffaldsordningen ikke i Nem Affaldsservice 

Hvis du bor i lejlighed

  • Afhentning af haveaffald skal bestilles af din affaldsansvarlige i ejendommen på Nem Affaldsservice
  • Du kan samle haveaffaldet i papirsække, beholdere eller håndterbare bundter. Hvis du benytter sække til haveaffaldet, skal de være af papir. Der må ikke anvendes plastsække, sække med plastindlæg eller bionedbrydelige sække. Der må ikke bruges plast-strips, ståltråd o.lign. til bundterne. Din affaldsansvarlige kan bestille en beholder til haveaffald på Nem Affaldsservice

Store mængder haveaffald i container

Uanset om du bor i hus eller lejlighed har du mulighed for at bestille en container til store mængder haveaffald. Du kan bestille containeren på Nem Affaldsservice i havesæsonen. Det koster 1.450 kr. inkl. moms at få opstillet og tømt en container til haveaffald. Vær opmærksom på, at jord ikke er haveaffald. 

Bestil en kompostbeholder

Du kan bestille en kompostbeholder på Nem Affaldsservice, hvis du bor i hus med egen have og vil kompostere dit husholdnings- og haveaffald hjemme. Det er kun muligt at bestille en kompostbeholder i havesæsonen mellem marts og november. 

I etageejendomme er der mulighed for fælleskompostering i gården. Ønsker du at komposterere haveaffald mm. i din gård, skal du først anmelde det til kommunen. Læs mere om, hvordan du kommer i gang med fælleskompostering.

Udover haveaffald kan du kompostere madaffald som ikke indeholder animalske produkter, det vil sige affald fra frugt og grønsager, kaffegrums, tebreve, brugt køkkenrulle, skaller fra æg og nødder mv. Vær opmærksom på at komposteringen ikke giver lugtgener. 

Det sker der med dit haveffald

Haveaffald der afhentes af kommunen eller afleveres på genbrugspladsen bliver komposteret og solgt til gartnere og entreprenører.

Du kan hente gratis kompost til din have på genbrugsstationerne om foråret (Dog hele året på Borgervænget Genbrugsstation).