Sortering af farligt affald

Læs om, hvordan du sorterer farligt affald i Københavns Kommune. Bemærk forskelle for hus og lejlighed.

Det må sorteres som farligt affald

  • Maling og malingbøtter – fyldte men også med malingrester
  • Opløsningsmidler og kemikalier
  • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør
  • Batterier
  • Kosmetik herunder neglelak
  • Alle former for spraydåser
  • Håndsprit. Vær opmærksom på faresymbolerne.

Det må ikke sorteres som farligt affald

  • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket
  • Tomme beholdere og dunke fra opvaske- og mildere rengøringsmidler, vaske- og skyllemidler med og uden faremærket sundhedsfare, skal i ordningen for plastaffald

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en

Hvis du bor i hus

Når du bor i hus, får du tømt din røde boks til farligt affald fire gange om året. NB: Låget skal kunne lukkes på boksen. 

Du kan se, hvornår boksen næste gang bliver afhentet hos dig på Nem Affaldsservice under "Overblik". Boksen skal stilles synligt på matriklen, så skraldemanden kan se den, når han går forbi på fortovet. Boksen skal stilles ud senest kl. 07.00 på afhentningsdagen. Batterier må kommes i den røde boks til farligt affald. 

Hvis du bor i lejlighed

Når du bor i lejlighed, skal dit farlige affald placeres i ejendommens miljøskab, som er et stort metalskab. 

Findes der ikke et miljøskab i din ejendom, findes der alternative steder, hvor du kan aflevere dit farlige affald. Batterier skal afleveres i batteribeholderen.

Farligt affald kan også afleveres til:

Det sker der med det

Farligt affald sendes til specialbehandling og genbruges så vidt muligt.