Du er her

Sortering af affald fra virksomheder

Virksomheder har selv ansvar for at sortere deres affald. Se hvilke fraktioner affaldet skal sorteres i

Virksomheder har ansvar for, at den del af deres affald, der kan genanvendes, specialbehandles eller nyttiggøres, bliver sorteret fra og bortskaffet til korrekt behandling.

Nedenfor kan du se, hvilke typer affaldet som udgangspunkt skal sorteres i. Nogle af affaldstyperne skal I visse tilfælde sorteres yderligere afhængig af kravene fra det anlæg, der modtager og behandler affaldet. 

For at fremme sorteringen, kan du udskrive sorteringsskilte og hænge dem op ved affaldsbeholderne. Du finder skiltene nederst på siden. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.