Du er her

Søg tilladelse til dit arrangement

  • Oversigt over tilladelser der kan være relevante ifm. arrangementer. Læs mere på siden.
Få styr på ansøgningsprocessen, og hvilke ansøgninger du skal indsende, når du søger om tilladelse til arrangementer i Københavns Kommune.

Ansøg senest 4 uger før

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister. Større arrangementer har derfor også længere sagsbehandlingstid.  Det betyder, at hvis ikke du har ansøgt mere end 4 uger før dit arrangement skal afholdes, kan du ikke være sikker på, at vi når at behandle din ansøgning. Søg derfor gerne før de nævnte frister.

Se deadlines for indsendelse af ansøgninger til arrangementer.

Du skal ansøge digitalt

KLIK HER FOR AT ANSØGE OM TILLADELSE TIL DIT ARRANGEMENT

Få et overblik over Københavns mange parker, pladser og områder, og find det perfekte sted til dit arrangement.

Du kan ikke reservere offentlige arealer til private sammenkomster som firmaarrangementer, bryllupper, osv. eller til arrangementer med et rent kommercielt indhold.

Ansøg om bannere i strøggader for perioden 2019

Det er nu muligt at ansøge om strøgbannere for 2019. Strøgbannere er forbeholdt Københavnerbegivenheder og større arrangementer med kulturel karakter. Der åbnes op for ansøgninger den 1. oktober og sidste frist er den 31. oktober 2018. Der kan søges om tilladelse til opsætning af bannere i strøggaderne (indre by), i Blågårdsgade og i Blekingegade. Du kan forvente svar på din ansøgning i slutningen af 2018. Der gives tilladelse til strøgbannere i perioder optil to hele uger.

Hvis der efter fordelingen er ledige perioder, kan de ansøges efter først til mølle- princippet i vores ansøgningsportal. 

Opkrævning af markedsleje fra kommercielle aktiviteter i parker

Hvis dit arrangement finder sted i en park eller på bestemte pladser eksempelvis Rådhuspladsen, Cirkuspladsen samt Litauens Plads og har kommerciel karakter, skal du muligvis betale leje til Københavns Kommune for at benytte stedet.

Midlertidigt takstbilag 2018 for arrangementer, stader og mobilt gadesalg (pdf) Taksterne er eksklusiv moms.

Oversigt over i hvilke tilfælde, der er krav til markedsleje (pdf)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.