Du er her

Søg om kørsel for synshandicappede

​Som forsøgsordning tilbyder Københavns Kommune en særlig kørselsordning for borgere med omfattende synshandicap.

Obs – der er ikke flere pladser tilbage i forsøgsordningen. 100 synshandicappede borgere har nu fået bevilget en kørselsordning. Der bliver udbudt pladser igen i 2018, og det annonceret på siden her i løbet af december 2017. 

Synshandicappede borgere fra 18 år tilbydes per 1. april 2017 en forsøgsordning i form af flexhandicapkørsel gennem Movia Flextrafik. Der gives mulighed for bevilling til 100 borgere i 2017 og et endnu ukendt antal i 2018. De 100 borgere udvælges efter ”først til mølle” princippet. 

Hvem kan søge om en kørselsordning? 
  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have fast bopæl i Københavns Kommune.
  • Du skal opfylde de officielle kriterier for et synshandicap.

De officielle kriterier for, at man har et synshandicap, er, at synsbrøken på bedste øje skal være 6/60 eller derunder, eller at synsfeltet skal være 10 grader eller derunder. Dvs. social blindhed, praktisk blindhed eller total blindhed. Projektet følger således den danske sociale klassifikation af synshandicap.

Forsøgsordningen foregår på samme vilkår som kørsel for bevægelseshæmmede borgere. Der er derfor en egenbetaling på kørsel med Movia Flexhandicap. For at blive optaget i Movia Flexhandicap skal man desuden betale et medlemsabonnement. 

Hvordan søger jeg?

Du søger om en kørselsordning i Borgercenter Handicap. Du kan læse mere på Borgercenter Handicaps hjemmeside. Her finder du også en ansøgningsblanket, der kan læses af en skærmlæser. 
Læs mere på Borgercenter Handicaps hjemmeside

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.