Søg byggetilladelse til større byggeri

Få styr på processen, og hvilket materiale I skal indsende, når I søger om, udfører og færdigmelder større byggeri i Københavns Kommune

Større og komplekse byggerier kræver ofte tidlig opmærksomhed, for at sikre en smidig sagsbehandling. Her kan I finde information om krav og regler for myndighedsbehandling af større byggeprojekter.

Større byggerier omfatter:

  • Nyopførelse af etageboliger, institutioner, kontor- og erhvervsejendomme
  • Tilbygninger til etageejendomme, med væsentlige udvidelser af etagearealet
  • Ændret anvendelse af ejendomme, fx konvertering af erhvervsejendom til beboelse

Nye krav til ansøger og rådgiver

Med Bygningsreglement 2018 foretager kommunen ikke teknisk sagsbehandling. Det betyder, at I kan få en byggetilladelse tidligere i byggeprocessen, men det stiller også nye krav til ansøgningsmateriale og dokumentation ved færdigmelding af byggeriet.

Se krav til ansøgning og færdigmelding på Bygningsreglementet.dk

Se de 4 trin i byggeprocessen

Vi har inddelt processen fra byggetilladelse til ibrugtagningstilladelse i 4 trin. Under hvert trin kan I læse mere om hvilket materiale, I forventes at levere, og hvilke godkendelser I skal indhente.

Gå til Trin 1: Før I søger byggetilladelse

I kan bede om forhåndsdialog ved større byggesager

Inden I søger byggetilladelse til et større byggeri, kan I anmode om forhåndsdialog. Ved forhåndsdialogen kan I fx drøfte rammerne for byggeprojektet, hvilket kan bidrage til en hurtigere og mere smidig proces.

Sådan anmoder I om forhåndsdialog i byggesager

Vi afholder kundemøder om regler og procedurer

På kundemøderne kan I som professionelle ansøgere blive klædt på til at forstå de regler og procedurer, der gælder siden Bygningsreglement 2018 trådte i kraft.

Læs mere om vores kundemøder

Kontakt