Søg aktivitetspuljen til spillesteder

Frist for ansøgning var mandag den 12. oktober 2020

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. oktober 2020, at der skal oprettes en aktivitetspulje til spillesteder i Københavns Kommune.

Det betyder, at kommercielle og ikke-kommercielle spillesteder, der på grund af Corona ikke har midler til nye kunstneriske aktiviteter, kan søge om støtte til konkrete, øremærkede kunstneriske projekter, der afvikles i oktober-december 2020. Aktivitetspuljen kan ikke søges af spillesteder, der var omfattet af akutpuljen.

Til aktivitetspuljen er der afsat op til 1 mio. kr. i 2020.

Frist for ansøgning var mandag den 12. oktober 2020

Sådan gør du:

Send en kort ansøgning på max 1-2 sider der opfylder de nedenstående kriterier og vedlæg et budget for projektet, der indeholder både udgifter og indtægter.

Ansøgningen sendes til sek@kk.dk senest mandag den 12. oktober 2020.

 Ansøgningskriterier til aktivitetspulje

  1. Spillestedet præsenterer rytmiske koncerter i Københavns Kommune.
  2. Spillestedet afholder koncerter af både kendte og mindre kendte kunstnere og har bl.a. fokus på vækstlag og diversitet.
  3. Spillestedet ansøger om et øremærket tilskud til et koncertprojekt, et udviklingsprojekt eller anden musikalsk aktivitet, der afholdes i 2020 og redegør for formål, målgruppe, varighed samt budget, der indeholder både udgifter og indtægter.
  4. Spillesteder, der på grund af Corona ikke har midler til nye kunstneriske aktiviteter, kan søge om støtte til konkrete, øremærkede kunstneriske projekter, der afvikles i oktober-december 2020.
  5. Tilskud fra aktivitetspuljen kan tildeles både kommercielle spillesteder og andre spillesteder.
  6. Aktivitetspuljen kan ikke tildeles ansøgere, der har modtaget støtte fra akutpuljen til spillesteder.

Det bemærkes, at støtte gives inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne.

Et budget til en øremærket, fremadrettet aktivitet kan indeholde poster til projektet som fx honorarer, der ikke er dækket ind af honorarstøtte, provision til agenter, lyd- og lysteknikere, lokaleleje (ved indlejning et sted, der har mulighed for at holde åbent), leje og leasing af musikanlæg, fortæring, løn til PR- medarbejder, booker og afvikler af projektet, PR og markedsføring, digital, print og online, Koda samt revision for den del der omfatter tilskuddet.

Hvis myndighederne, efter Kultur- og Fritidsudvalgets uddeling af støtte, ændrer restriktionerne for spillesteder – fx åbningstid eller antal personer, der må forsamles, så projektet må aflyses - kan ansøger beholde tilskuddet til de udgifter, der allerede er afholdt.

Kultur- og Fritidsudvalget vil udmønte aktivitetspuljen for 2020 på møde den 22. oktober 2020, hvor der også vil blive taget stilling til en evt. pulje i 2021.

Spørgsmål til ansøgningsprocessen kan rettes til Laura Bolt Sørensen på mail ce9b@kk.dk eller tlf.: 40 22 32 61.

Du kan læse mere om baggrund, proces og Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning her i Kultur- og Fritidsudvalgets beslutningsprotokol.

Kontakt

Laura Bolt Sørensen

AC-Fuldmægtig
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 40 22 32 61