Socialfaglige udviklingslaboratorier

I De Socialfaglige Udviklingslaboratorier (SOFLab) finder medarbejdere, borgere, politikere og ledere løsninger sammen.

Et af de helt centrale mål med tillidsreformen er at sikre, at borgerens behov kommer til at stå endnu mere i centrum, og at borgerne bliver aktive medskabere af forvaltningens services. På den baggrund besluttede Socialudvalget i 2014 at etablere socialfaglige laboratorier (SOFLab). De skal være med til at finde veje til løsninger på aktuelle socialfaglige udfordringer og dilemmaer.

I januar 2015 afholdt SOFLab sit første laboratoriemøde. Deltagerne skulle give input til socialpsykiatriens målgruppekapitel i den nye Socialstrategi, som skal skrives i foråret.

”Vi kom godt rundt om problemstillingerne og fik talt om mulige løsninger. I min gruppe diskuterede vi blandt andet, hvordan vi kan blive bedre til at arbejde med forebyggelse og tidlig indsats. Vi tror på, at brugere, pårørende, politikere, medarbejdere og ledere kan finde nye og bedre løsninger sammen, end vi kan hver for sig. Og det gav en god dynamik at have både brugere og medarbejdere om samme bord”, siger direktør Anette Laigaard.

Et andet mål i tillidsreformen er, at medarbejderne bliver inddraget i at finde løsninger på fælles udfordringer. Og medarbejderne spiller da også en afgørende rolle for SOFLab. Det er nemlig dem, som bestemmer, hvilke udfordringer og dilemmaer der skal drøftes på møderne.

Kontakt