Sløjfning og bortskaffelse af olietank

Olietanke, der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og blændes af, så man ikke kan fylde olie på igen

Du kan også vælge at fjerne tanken eller grave den op, efter den er tømt for olie. Når arbejdet er udført skal du sørge for at indsende en afmelding af tanken. Det er ejerens eller brugerens ansvar, at vi får afmeldingen - ikke blikkenslageren, der har udført arbejdet.

Læs mere om gamle usløjfede olietanke (åbner i nyt vindue på Miljøstyrelsens hjemmeside)

Udfyld afmeldeskema med NEM ID via Byg og Miljø

Regler for nedgravede olietanke

Vi vil anbefale, at du graver tank og rør op. På den måde kan du få vished om, at der ikke er sket forurening i jorden fra olietank eller rørforbindelser. Vi vil også anbefale, at du får udtaget nogle jordprøver fra tankudgravningens sider og bund for at dokumentere at jorden er ren.

Hvis du vælger ikke at grave din udtjente olietank op, anbefaler vi, at du fylder sand i olietanken, hvis den ligger under en kørevej. Der er dog hverken krav om, at nedgravede olietanke skal graves op eller fyldes med sand.

Kontakt et slamsugerfirma

For at få olietanken tømt anbefaler vi, at du kontakter et slamsugerfirma, som må hente olieaffald. Firmaet tømmer og spuler tanken for olie og slam, som herefter bliver kørt til Storkøbenhavns Modtagestation for olie- og kemikalieaffald, U-vej 7 (Prøvestenen), 2300 København S.

Tøm selv tanken

Hvis du selv vil tømme tanken, kan du aflevere op til 25 kg olieaffald pr. dag på kommunens genbrugsstationer:

Oversigt over Genbrugsstationer - adresser og åbningstider

Den sidste rest af olieslam fra tanken kan suges op med høvlspåner eller kattegrus, og bortskaffes med dagrenovationen.

Skrotning af tanken

Hvis olietanken er opstillet over jorden, kan den fjernes. Tanken skal være tømt og grundigt renset. Olietanke kan afleveres på genbrugsstationen, men skal forinden være skåret op i mindre stykker og renset. Ståltanke skal lægges i containeren til jern, og tanke af plast eller glasfiber skal lægges i brændbart affald. 

Olietanke af stål kan også afleveres til en skrothandler, men skal renses forinden.

 

Kontakt