Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen er lagt sammen

Københavns Kommune har sammenlagt Skolen på Kastelsvej og Langelinieskolen til én skole – Langelinieskolen.

Ny skolestruktur 

Sammenlægningen er en del af den nye skolestruktur, der omfatter udvidelse af ni københavnske skoler over fire år. Baggrunden for den nye struktur er, at antallet af skolebørn i kommuner stigende, og det forventes, at der i løbet af de næste otte år vil være 4.500 flere elever, end der er i dag. Med sammenlægning og udvidelse bliver Langelinieskolen en skole med 5 spor. 

Skolens bygninger på Kastelsvej

Faciliteterne på Kastelsvej vil fremover huse indskolingen fra 0.-3. klasse samt fritidstilbud til 400 børn. Det foregår i en ny bygning med 3 etager. Til skolens KKFO er der endvidere en ny tilbygning i tre etager. Ligeledes er der nye lokaler til billedkunst og musik, nyt pædagogisk center, en ny EAT bod og en ny idrætssal.

Derudover vil der være specialskole for børn med hørenedsættelser i en ombygget og renoveret bygning fra 1800-tallet også kaldet den gule bygning. Med sammenlægningen er det blevet muligt for børnene i højere grad at blive integreret med de øvrige elever på Langelinieskolen. 

Skolens bygninger på Holsteinsgade

Faciliteterne på Holsteinsgade vil huse mellemtrinnet og udskolingen. De eksisterende bygninger på Holsteinsgade var nyrenoverede, og vil derfor kun gennemgå ombygninger for at gøre plads til flere faglokaler, grupperum og et nyt, større personaleområde. Derudover er det gamle fritidshjem blevet revet ned og erstattet af en ny bygning i seks etager med basislokaler, grupperum, pædagogisk center og en ny gymnastiksal.

Det samlede projekt forventes at være færdig i foråret 2015. Herefter bliver hovedbygningen og baghuset på Holsteinsgade helhedsrenoveret.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.