Skadesanmeldelse

Søg om erstatning hvis du eller dine ting er kommet til skade på en offentlig vej pga. eksempelvis huller i vejen.

Det er særlig vigtigt, når du udfylder skadesanmeldelsen at dit bilag ikke fylder mere end 5mb