Simon Simonsen

  • ""
Socialdemokratiet

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og midlertidigt medlem af Socialudvalget under Jakob Hougaards orlov fra og med den 28. februar 2020 og indtil videre.

Post til: Rådhuset, 2. sal, vær. 4, 1599 København V.​ 
Mail: Simon_Simonsen@kk.dk