Simon Simonsen

Socialdemokratiet

Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget og midlertidigt medlem af Socialudvalget under Niels E. Bjerrums orlov.

Post til: Københavns Rådhus, 2. sal, vær. 4, 1599 København K.​
Mail: Simon_Simonsen@kk.dk