Du er her

Sikkerhed og datahåndtering

Læs om Borgerpanelets håndtering af data og sikkerhed.

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelserne er altid frivillig, og der er ingen krav om at man deltager i alle de undersøgelser, man bliver inviteret til. 

Behandling af datamaterialet analyseres objektivt og uvildigt af statistikenheden i Koncernservice Københavns Kommune. 
De oplysninger, der gives i tilmelding og i de efterfølgende undersøgelser, behandles altid 100 % fortroligt. Det betyder at oplysninger om enkeltpersoner ikke vil bliver udleveret eller brugt til andre formål, og at den enkelte person aldrig kan identificeres i det materiale, der offentliggøres. 

Data håndteres kun af statistikenheden i Koncernservice Københavns Kommune, som er anmeldt til Datatilsynet, og derfor er underlagt de regler, der er gældende for opbevaring og behandling af personlige og fortrolige oplysninger. Det betyder at oplysninger, der kan identificere den enkelte paneldeltager aldrig vil blive videregivet til andre, herunder andre instanser i Københavns Kommune.

Datahåndtering og gennemførelse af undersøgelser gennemføres i henhold til ESOMAR (The World Association og Research Professionals) Guidelines. Disse kan læses på esomar.org.

Kontakt