Seniorpension

Hvis du efter et langt arbejdsliv er nedslidt og har højest 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.

Hvem kan få seniorpension?

Seniorpension er en ydelse rettet til kommunens borgere, der er tæt på pensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet og har en nedsat arbejdsevne til højest 15 timer/ugen i forhold til seneste job.

Hvis du vil søge seniorpension, skal du opfylde følgende krav:

  • du har højst 6,5 år til folkepensionsalderen
  • du har været fuldtidsbeskæftiget i 20-25 år. Bemærk, at de 20-25 års arbejde ikke behøver at fordele sig i én lang årrække. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Pr. 1. januar 2021 skal du søge om seniorpension på www.borger.dk, og det er Seniorpensionsenheden under ATP, der afgør, om du har ret til ydelsen.

Når du har søgt om seniorpension, undersøger ATS's seniorpensionsenhed, om du opfylder betingelserne for ordningen, og vurderer din arbejdsevne. Din arbejdsevne vurderes i forhold til dit seneste job, som du har haft i ca. 12 måneder eller mere.

Krav til bopæl og statsborgerskab for folke-, førtids- eller seniorpensionister
For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

For at få folke-, førtids- eller seniorpension skal du som udgangspunkt:

  • være dansk statsborger
  • bo fast i Danmark
  • have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Når du får tilkendt seniorpension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du får samme beløb som førtidspensionister.

Læs mere om seniorpension på borger.dk

 

Kontakt