Seniorpension

Hvis du efter et langt arbejdsliv er nedslidt og har højest 6 år til din folkepensionsalder, kan du søge seniorpension.

Hvem kan få seniorpension?

Seniorpension er en ydelse rettet til kommunens borgere, der er tæt på pensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet og har en nedsat arbejdsevne til højest 15 timer/ugen i forhold til seneste job.

Hvis du vil søge seniorførtidspension, skal du opfylde følgende krav:

  • du har højst 6,5 år til folkepensionsalderen
  • du har været fuldtidsbeskæftiget i 20-25 år. Bemærk, at de 20-25 års arbejde ikke behøver at fordele sig i én lang årrække. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.

Du kan søge seniorpension hos dit jobcenter, og det er kommunen, der afgør, om du har ret til ydelsen. Når du har søgt seniorpension, undersøger vi først, om du opfylder betingelserne for ordningen. Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til dit seneste job, som du har haft i ca. 12 måneder eller mere.                                       

Dokumentationskrav til beskæftigelse

Hovedreglen er, at du selv sørger for den nødvendige dokumentation. Københavns Kommune har pligt at bistå borgere, som ikke selv kan medvirke til sagens belysning.

  • Du skal selv dokumentere din beskæftigelse via træk og print af oplysninger fra ATP
  • Du skal selv sørge for dokumentation for selvstændig beskæftigelse, regnskab, skat, omsætning, personlig indtjening mm.
  • Du skal selv kunne fremvise dokumentation, hvis du har haft arbejde, som er foregået i udlandet via lønsedler, udtalelse fra arbejdsgivere, udenlandske myndigheder, herunder skatteoplysninger mm.
  • Derudover, skal du fremsende oplysninger fra dit seneste job (med ansættelse på ca. 12 måneder eller mere), herunder beskrivelse af dine arbejdsfunktioner, og oplysninger om hvilke kompetencer, som er en forudsætning for at kunne varetage jobbet (både fysiske og mentale).

Undtagelse fra 25 årskravet
Har du haft en arbejdsmarkedstilknytning imellem 20 og 25 år, kan Københavns Kommune vurdere, om kravet er opfyldt.

Krav til bopæl og statsborgerskab for folke- førtids- eller seniorpensionister
For at få seniorpension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

For at få folke- førtids- eller seniorpension skal du som udgangspunkt:

  • være dansk statsborger
  • bo fast i Danmark
  • have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Når du får tilkendt seniorpension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du får samme beløb som førtidspensionister.

 

Kontakt