Du er her

Seniorførtidspension

Hvis du efter et langt arbejdsliv er nedslidt og har højest 5 år til din pensionsalder, kan du søge seniorførtidspension.

Hvem kan få seniorførtidspension?

Seniorførtidspension er en ydelse rettet til kommunens borgere, der er tæt på pensionsalderen, har været mange år på arbejdsmarkedet og har så nedsat arbejdsevne, at de ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et job med særlig støtte, fx fleksjob.

Hvis du vil søge seniorførtidspension, skal du opfylde følgende krav:

 • du har højst fem år til folkepensionsalderen
 • du har været fuldtidsbeskæftiget i 20-25 år. Bemærk, at de 20-25 års arbejde ikke behøver at fordele sig i én lang årrække. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre.
 • det er få år siden, du sidst har været i arbejde

Du kan søge seniorførtidspension hos dit jobcenter, og det er kommunen, der afgør, om du har ret til ydelsen. Når du har søgt seniorførtidspension, undersøger vi først, om du opfylder betingelserne for ordningen. Dernæst bliver din arbejdsevne vurderet i forhold til de faglige kompetencer, du allerede har for at kunne varetage et job.                                           

Aktuel tilknytning til arbejdsmarked
Hovedreglen er, at du som borger skal være tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er du også, hvis du får en af følgende ydelser:

 • Arbejdsløshedsunderstøttelse
 • Sygedagpenge
 • Hjælp efter serviceloven (tabt arbejdsfortjeneste)
 • Ressourceforløbsydelse

Dokumentationskrav til beskæftigelse

Hovedreglen er, at du selv sørger for den nødvendige dokumentation. Københavns Kommune har pligt at bistå borgere, som ikke selv kan medvirke til sagens belysning.

 • Du skal selv dokumentere din beskæftigelse via træk og print af oplysninger fra ATP
 • Du skal selv sørge for dokumentation for selvstændig beskæftigelse, regnskab, skat, omsætning, personlig indtjening mm.
 • Du skal selv kunne fremvise dokumentation, hvis du har haft arbejde, som er foregået i udlandet via lønsedler, udtalelse fra arbejdsgivere, udenlandske myndigheder, herunder skatteoplysninger mm.

Undtagelse fra 25 årskravet
Har du haft en arbejdsmarkedstilknytning imellem 20 og 25 år, kan Københavns Kommune vurdere, om kravet er opfyldt.

Krav til bopæl og statsborgerskab for folke- og førtidspensionister
For at få seniorførtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

For at få folke- eller førtidspension skal du som udgangspunkt:

 • være dansk statsborger
 • bo fast i Danmark
 • have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Når du får tilkendt seniorførtidspension, gælder de samme regler som ved almindelig førtidspension. Det betyder fx, at du får samme beløb som andre førtidspensionister.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.