Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse og godtgørelse for skoleundervisning.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse er for dig som:

  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 9 år ud af de sidste 10 år.

Undtaget fra opholdskravet er flg. personer:

  • selvstændig erhvervsdrivende i henhold til EU-retten
  • vandrende arbejdstagere i henhold til EU-retten
  • danske og nordiske statsborgere, der har haft ophold i et EU/EØS-land, og vurderes at have tilstrækkelig stærk samlet tilknytning til Danmark

Hvis du vil søge om at få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Søg økonomisk hjælp og læs mere om de forskellige ydelser.

Er du dansk eller nordisk statsborger, og har du haft ophold i et EU/EØS-land, men har du ikke optjent arbejdstagerstatus, vil vi efter en konkret vurdering af din tilknytning til Danmark, træffe afgørelse om  din ret til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse. 

Opholdskravet

Fra 1. januar 2019 er der et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i de seneste 9 ud af 10 år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp. 

For dig, der får selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, betyder det, at datoen for, hvornår du eventuelt kan overgå til uddannelses- eller kontanthjælp kan ændre sig. Du vil dog få besked, hvis dette sker. 

Beskæftigelseskravet

Som supplement til opholdskravet, er der indført et krav om, at man skal have haft ordinært arbejde i 2½ år inden for de seneste 10 år. 

Det betyder at for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp, skal du udover at opfylde opholdskravet også have haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år, inden for de seneste 10 år. 

Hvem er omfattet af reglerne?

Opholdskravet gælder alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse nu, samt alle der søger om økonomisk hjælp efter den 1. januar 2019. 

Beskæftigelseskravet gælder som hovedregel for alle, der er indrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere. Det omfatter desuden alle, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse eller søger om økonomisk hjælp efter aktivloven fra den 1. januar 2019. 

Hvis du er kommet til Danmark den 1. januar 2008 eller senere, og du søger om økonomisk hjælp uden at kunne dokumentere, at du har haft ustøttet arbejdet i 2½ år inden for de seneste 10 år, vil du have ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, også selvom du opfylder opholdskravet. 

Du er desuden omfattet af beskæftigelseskravet, hvis du er genindrejst i Danmark, og har været afmeldt dansk folkeregisteradresse i en periode på mere end 12 måneder.

Stopper du i en periode med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, og søger du igen uden at opfylde beskæftigelseskravet, vil du få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, hvis du har ret til hjælp. 

Kontakt