Seks eller færre beboelseslejligheder i én ejendom

Ejendomme med seks eller færre lejligheder herunder fremlejede lejligheder.

I ejendomme der 1. januar 1995 bestod af seks eller færre lejligheder, skal huslejen være fastsat efter bestemmelserne i boligreguleringsloven § 29 c. Fremlejede lejligheder er som udgangspunkt omfattet af bestemmelsen.

Fastsættelse af husleje

For at finde frem til huslejen for disse lejligheder, sammenlignes der med lignende lejligheder, hvor lejen er fastsat efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Forskellen i lejen for de to typer lejemål må ikke være væsentlig. Det vil sige en forskel på mere end ti procent. Det betyder, at nævnet kun kan nedsætte lejen, hvis den er mere end ti procent for høj.

Udlejer kan ikke beregne lejen på baggrund af egne udgifter til lån/boligafgift/fællesudgifter. Disse udgifter har ikke betydning for nævnets vurdering af lejen. Ligesom der ikke kan sammenlignes med lejepriser i boligannoncer.

Nævnets afgørelse om lejens størrelse er baseret på nævnets generelle kendskab til andre ejendomme i nævnets område. Nævnet anvender ikke konkrete sammenligningslejemål ved fastsættelsen af huslejen.

Forbrugsudgifter

Som udgangspunkt dækker huslejen forbrugsudgifter. Varme og varmt vand skal dog altid opkræves ved siden af lejen. Det samme gælder også for koldt vand og kølingsafgift (aircondition), hvis der er målere på lejligheden.

Andre forbrugsudgifter, der i visse tilfælde kan opkræves ved siden af selve huslejen, hvis det er aftalt - for eksempel:

  • Antennebidrag
  • Internet
  • El.

Der kan ikke som en del af lejeaftalen aftales særskilt betaling for møbler. Hvis lejligheden er møbleret, indgår det i nævnets lejefastsættelse, men berettiger dog ikke til en meget højere leje.

Kontakt