Du er her

Sekretariater

To sekretariater understøtter den løbende ledelsesopgave og udvikling i hele forvaltningen, presse, kommunikation, MED og projektstyring

Sekretariater

Børne- og Ungdomsforvaltningen er organiseret med to sekretariater: MED-sekretariatet og Ledelsessekretariatet. MED-sekretariatet er en del af Ledelsessekretariatet, som understøtter den løbende ledelsesopgave og udvikling i hele forvaltningen. Ledelsessekretariatet løfter derudover opgaver vedr. borgmester- og direktionsbetjening, presse og kommunikation.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet har ansvaret for at betjene Børne- og Ungdomsudvalget, borgmesteren og direktionen og skal bidrage til, at de politiske beslutninger bliver kendt og omsat i resten af forvaltningen. Ledelsessekretariatet har desuden ansvaret for opgaver i relation med MED-arbejdet, herunder betjeningen af HovedMED. 

Se kontaktinformation nederst på siden

Ledelsessekretariatet er organiseret omkring fem hovedopgaver: 

  • Borgmesterbetjening
  • Direktionsbetjening
  • Presse og Kommunikation
  • Udvalgsbetjening
  • MED-sekretariatet

MED-sekretariatets hovedfunktioner

  • Implementering af MED (medindflydelse, medbestemmelse og medansvar) i organisationen, herunder udarbejdelse af principper, yde support, rådgivning og sikre kommunikation, der understøtter tillid og kulturforandring
  • Gennemførelse af MED-valg 
  • Gennemførelse af MED-uddannelse
  • Arbejdsmiljø – herunder uddannelse, lovgivning, rådgivning og koordinering ift. ArbejdsMiljø København og SOS
  • Strategisk analyse af og dialog vedr. trivsels- og sygefraværsdata samt arbejdsulykkesstatistik.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.