Du er her

Sekretariater

De tre sekretariater understøtter den løbende ledelsesopgave og udvikling i hele forvaltningen, presse, kommunikation, MED og projektstyring

Se kontaktinformation nederst på siden

 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet har ansvaret for at understøtte den politiske rådgivning og sikre sammenhæng mellem politiske diskussioner, beslutninger og faglige, strategiske indsatsområder, der bl.a. afspejles i forvaltningens indstillinger til BUU og direktionen.  

Sekretariatet er organiseret i fem grupper: 

 • Presse
 • Kommunikation
 • Udvalgsbetjening
 • Borgmesterbetjening
 • Direktionsbetjening

Ledelsessekretariatets hovedfunktioner:

 • Betjening af borgmester, direktion og BUU
 • Understøtte direktionens dialog og samarbejde med både sektorens egne og eksterne interessenter
 • Presse og kommunikation
 • Planlægning af udvalgsarbejde i samarbejde med Center for Policy samt praksisinddragelse i samarbejde med Områdesekretariatet
 • Koordinering af BUFs samarbejde med andre forvaltninger på direktions- og politisk niveau. 

 

Områdesekretariatet

Områdesekretariatet har ansvaret for at understøtte områdeledelserne samt for projekt og porteføljestyring. Områdesekretariatet er organiseret i en samlet enhed.  

Sekretariatet sikrer koordination og udvikling på tværs af områderne, er ansvarlige for at udvikle koncepter for at få praksis ind i beslutningsprocesserne og implementering i bund. 
Områdesekretariatet er desuden ansvarlig for programmet Fremtidens Fritidstilbud til programmet er afsluttet.

Områdesekretariatets hovedfunktioner:

 • Koordination og strategisk udvikling på tværs af områderne
 • Sekretariatsfunktion for områdeledelserne
 • Projekt- og porteføljestyring og løbende overvågning af implementeringen 
 • Koncept for praksis ind i de politiske processer  
 • Understøttelse af store strukturforandringer og forandringsprojekter 
 • Praksisinddragelse sammen med LS i udvalgsarbejdet
 • Afdækning af forandrings- og udviklingsbehov i forvaltningen med henblik på smidige sagsgange og kommunikationskanaler mellem alle niveauer i organisationen 

 

MED

MED sekretariatet har ansvaret for at implementere MED i organisationen og dermed forbedre, styrke og effektivisere arbejdsmiljøet og samarbejdet i hele forvaltningen. Sekretariatet varetager sparring, vejledning, rådgivning samt konsulentbistand i forhold til MED og er ligeledes ansvarlig for det praktiske i forhold til MED-uddannelsen.

Sekretariatet er organiseret i tre grupper: 

 • MED drift
 • MED uddannelse
 • MED konsulent

MED-sekretariatets hovedfunktioner:

 • Implementering af MED i organisationen herunder udarbejdelse af principper, yde support, rådgivning og sikre kommunikation, der understøtter tillid og kulturforandring
 • Gennemførelse af MED valg 
 • Gennemførelse af MED uddannelse
 • Arbejdsmiljø – herunder uddannelse, lovgivning, rådgivning og koordinering ift. AMK og Falck
 • Strategisk analyse af og dialog vedr. trivsels- og sygefraværsdata

 

Kontakt sekretariaterne:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.