Du er her

Sekretariater

To sekretariater understøtter den løbende ledelsesopgave og udvikling i hele forvaltningen, presse, kommunikation, MED og projektstyring

Se kontaktinformation nederst på siden

Sekretariater

Børne- og Ungdomsforvaltningen er organiseret med to sekretariater: MED-sekretariatet og Ledelsessekretariatet. MED-sekretariatet er en del af Ledelsessekretariatet, som understøtter den løbende ledelsesopgave og udvikling i hele forvaltningen. Ledelsessekretariatet løfter derudover opgaver vedr. borgmester- og direktionsbetjening, presse og kommunikation.

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet har ansvaret for at understøtte den politiske rådgivning og sikre sammenhæng mellem politiske diskussioner, beslutninger og faglige, strategiske indsatsområder, der bl.a. afspejles i forvaltningens indstillinger til BUU og direktionen. Ledelsessekretariatet har desuden ansvaret for MED-opgaver, som er forankret i MED-sekretariatet.

Sekretariatet er organiseret i seks teams: 

 • Direktionsbetjening
 • Udvalgsbetjening
 • Borgmesterbetjening
 • MED-sekretariatet
 • Kommunikation
 • Presse

Ledelsessekretariatets hovedfunktioner

 • Betjening af borgmester, direktion og BUU
 • Understøtte direktionens dialog og samarbejde med både sektorens egne og eksterne interessenter
 • Presse og kommunikation
 • Planlægning af udvalgsarbejde i samarbejde med Center for Policy
 • Koordinering af BUFs samarbejde med andre forvaltninger på direktions- og politisk niveau.

MED-sekretariatets hovedfunktioner

 • Implementering af MED i organisationen herunder udarbejdelse af principper, yde support, rådgivning og sikre kommunikation, der understøtter tillid og kulturforandring
 • Gennemførelse af MED-valg 
 • Gennemførelse af MED-uddannelse
 • Arbejdsmiljø – herunder uddannelse, lovgivning, rådgivning og koordinering ift. AMK og Falck Healthcare
 • Strategisk analyse af og dialog vedr. trivsels- og sygefraværsdata samt arbejdsulykkesstatistik

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.