Du er her

Sankt Annæ Plads

Sankt Annæ Plads Plads, i hjertet af København, er omlagt med bredere fortove, der giver bedre plads til ophold og til at promenere.

Sankt Annæ Plads Plads, i hjertet af København, er omlagt med bredere fortove, der giver bedre plads til ophold og til at promenere. Hovedidéen med fornyelsen af Sankt Annæ Plads har været at bevare, forstærke og videreføre de formelle og symmetriske grønne elementer, som i dag kendetegner byrummet. Den grønne midte er udvidet både i længden og bredden, og pladsen er indrettet, så sammenhængen mellem det grønne anlæg, gaderummet og fortovspromenaden er styrket. Mate­rialevalget – nordisk granit i forskel­lige lyse farvenuancer – understøtter hovedkonceptet i at gøre Sankt Annæ Plads til en plads, der spænder fra facade til facade.

Særligt for projektet er, at den reno­verede plads og de omkringliggende gader er indrettet, så de kan lede vandet fra ekstreme regnskyl væk fra bygningerne og ud i havnen. Skybrudsløsningerne er højteknologiske, hvor vandet håndteres både synligt på overfladen, ved indpasset forsænkning af den grønne midte, og i rørføring.

Københavnerbænkene, hængekøjerne og legeskulpturen for de mindste, indbyder brugerne til at opholde sig i området, og vil kombineret med udeservering kunne blive et yndet værested for Københavnerne. Samti­dig vil byens mange cyklister nyde godt af, at vejbanerne er indsnæv­ret uden mulighed for overhaling, hvilket vil sænke bilernes fart. Sankt Annæ Plads vil dermed fortsat være rammen om det fredelige byliv.

Renoveringen er diskret og tilbagetrukket, hvilket afspejler stedets identitet. De tekniske foranstalt­ninger fungerer, samtidig med at de er diskrete og gør det afdæmpet og passende. Det er ikke længere bare et sted, men et opholdssted – og det bliver brugt. Det er fantastisk modigt at lave det simple, enkle og i stedet give det mere kvalitet.

98 lindetræer er fordelt på to rækker i hele pladsens længde. 40 lindetræ­er er sikret bedre vækstvilkår, og 34 træer er blevet udskiftet og erstattet af nye højstammede kejserlindetræer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.