Du er her

Sammenlægning af lejligheder

Når du vil sammenlægge lejligheder, skal du altid søge om tilladelse hos kommunen.

Nedenfor kan du læse mere om, hvornår du må lægge lejligheder sammen, og hvad du skal være opmærksom på i processen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.