Du er her

Samlevende eller enlig

For at kunne indplacere dig på et kontanthjælpsloft, skal kommunen tage stilling til, om du er enlig eller samlevende.

Samlevende er omfattet af de samme lofter som gifte. 

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. 

Det er ikke et krav, at I bor sammen, eller at I er i forhold med hinanden, blot at du har økonomiske og praktiske fordele med en anden person, som du kan blive gift med efter dansk lovgivning.

Du kan fx blive anset for at være samlevende med en person, du deler lejlighed med. 

Se eller print faktaark om reglerne for kontanthjælpsloftet.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.