Samlevende eller enlig

For at kunne finde ud af hvordan kontanthjælpsloftet berører dig, skal kommunen tage stilling til, om du er enlig eller samlevende.

Samlevende er omfattet af det samme loft som gifte par. 

Du betragtes som samlevende, når du har fælles husførelse med en anden person, som det er muligt at indgå ægteskab med. 

Det er ikke et krav, at I bor sammen, eller at I er i forhold med hinanden, blot at du har økonomiske og praktiske fordele med en anden person, som du kan blive gift med efter dansk lovgivning.

Du kan fx blive anset for at være samlevende med en person, du deler lejlighed med. 

Ægtefæller, som ikke bor på samme adresse, og som ikke har økonomisk fællesskab med deres ægtefælle eller andre, kan blive vurderet til at være reelt enlige i forhold til indplacering på kontanthjælpsloftet. 

Se eller print faktaark om reglerne for kontanthjælpsloftet.

Kontakt