Samarbejdsforum for Nattelivet i Indre By

Dialog mellem borgere, erhvervsliv og myndigheder om udviklingen i nattelivet i Indre By.

Formål

Formålet med Samarbejdsforum for Nattelivet i Indre By er at skabe dialog mellem borgere, erhvervsliv og myndigheder om udviklingen i nattelivet i Indre By. Dialogen har til formål at skabe størst mulig balance og sameksistens natteliv og beboere imellem.

Indhold

På møderne drøftes de udfordringer som nattelivet skaber i Indre By samt mulige løsninger herpå. Desuden drøftes myndighedernes afholdte og planlagte initiativer indenfor områder som tilsyn, renholdelse, trafikregulering mv. Forummet afholder også tematiske møder om fx diskrimination i nattelivet mv. Møderne fungerer som en vigtig formidlingskanal til alle nattelivets interessenter. Samarbejdsforummet mødes ca. fire gange årligt.

Deltagere

Forummet består af repræsentanter fra Københavns Bevillingsnævn, Københavns Kommune, Københavns Politi, beboerforeninger i Indre By samt repræsentanter fra erhvervslivet og ungdomsuddannelserne i København. Samarbejdsforummet sekretariatsbetjenes af Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, der også varetager mødeledelsen.

Kontakt