Sagsbehandlingsfrister i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sagsbehandlingstiden kan variere, alt efter hvilket tilbud du søger om at få.

Tidsfristerne, for hvornår du modtager en afgørelse, er vejledende. Der kan være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden må forlænges, fx ved behov for indhentning af yderligere oplysninger. Ved akut behov for personlig eller praktisk hjælp vil hjælpen blive sat i gang med det samme.

Kontakt