Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Her kan du få overblik over, hvornår du kan forvente af få svar på en ansøgning.

Nedenfor kan du se en oversigt over Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der skal være truffet en afgørelse om hjælp efter den sociale lovgivning. Det kan f.eks. være, når du søger om hjælpemidler, enkeltydelser og tilskud til medicin eller tandbehandling.

Fristerne er fastsat i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, så de svarer til den tid, der generelt går med at behandle 80-90 pct. af den pågældende type sag. Fristerne er sammen med fristen for hjemviste ankesager godkendt af Socialudvalget.

Generelle frister

Det er som udgangspunkt forvaltningens ansvar at sørge for, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at forvaltningen kan træffe afgørelse. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes. 

Skriftlig besked

Fristerne angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet. Hvis fristen ikke kan overholdes, vil du få en skriftlig besked og et bud på, hvornår du kan forvente en afgørelse. 

Kontakt