Sagsbehandlingsfrist for Tillæg 65+

For personligt tillæg og helbredstillæg har Københavns Kommune en sagsbehandlingsfrist på tre uger.

De tre ugers sagsbehandlingsfrist regnes fra den dag, hvor vi modtager din ansøgning, og til den dag, hvor afgørelsen skal være truffet.

Afgørelsen er bestemmende for, om du er berettiget til at modtage tillæg, og hvor stort tillægget er.

Sagsbehandlingsfristen handler altså om, hvornår afgørelsen skal være truffet. Den handler ikke om, hvornår tillægget skal være udbetalt.

Læs mere om Tillæg 65+ (personligt tillæg til din folkepension)

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.