Du er her

Sagsbehandling om hjælpemidler og boligændring

Der er forskellige svarfrister, alt efter hvad du søger om, og hvilken forvaltning du hører til.

Hvordan forløber en sag?

Sagen har typisk følgende forløb, når du søger om et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller boligændring:

  1. Du sender din ansøgning til kommunen
  2. En sagsbehandler indhenter eventuelt yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle din ansøgning
  3. Sagsbehandler behandler din ansøgning
  4. Du modtager en afgørelse: en bevilling eller et afslag
  5. Hvis du får en bevilling, får du får dit tekniske hjælpemiddel eller din boligændring. Dit kropsbårne hjælpemiddel eller forbrugsgode skal du selv anskaffe.

Kropsbårne hjælpemidler

Hvis du søger om et kropsbårent hjælpemiddel, skal vi bruge helbredsoplysninger fra fx læge eller hospital. Ved nogle kropsbårne hjælpemidler er det også nødvendigt, at du møder op hos leverandøren og får taget mål til dit hjælpemiddel, fx ved proteser og ortopædiske sko.

Tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger

Når du søger om et teknisk hjælpemiddel eller en boligindretning, vil du ofte få besøg af en visitator. Visitatoren hjælper med at afdække dit behov for hjælpemidler, og ser på om der er behov for ændringer i dit hjem. Hvis der er behov, afprøver du hjælpemidlet.

Bevilling eller afslag

Når du modtager et svar på din ansøgning, får du enten en bevilling eller et afslag. En bevilling betyder, at kommunen giver tilskud til det, du har søgt om. Et afslag betyder, at kommunen ikke finder, at du er berettiget til at få støtte efter servicelovens §§ 112, 113 eller 116. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.