Sådan behandler vi din sag om hjælpemidler og boligændringer

Kommunen skal bruge oplysninger om dig og dit behov for hjælp, når du søger om hjælpemidler, forbrugsgoder eller en boligændring.

Kommunen opretter en sag, når du søger om et hjælpemiddel, et forbrugsgode eller en boligændring.

Vi behandler typisk sagen på denne måde:

  • Vi læser din ansøgning og henter flere oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at kunne behandle din sag
  • Vi vurderer og afgør din sag
  • Du får enten en bevilling eller et afslag på din ansøgning.

Kropsbårne hjælpemidler kræver oplysninger om dit helbred

Hvis du søger om et kropsbårent hjælpemiddel, skal vi bruge oplysninger om dit helbred.

Oplysningerne kan vi fx hente fra din læge eller fra hospitalet. Nogle hjælpemidler kræver, at du får taget mål. Det kan fx være, hvis du skal have en protese eller et par ortopædiske sko.

Visitator vurderer behov for tekniske hjælpemidler og boligændringer

Hvis du søger om et teknisk hjælpemiddel eller en ændring af din bolig, vil du ofte få besøg af en visitator.

Visitatoren hjælper med at undersøge, hvilke hjælpemidler eller ændringer af din bolig, du har brug for. Det kan også være, at du skal afprøve et hjælpemiddel.

Kontakt