Sådan tæller vi trafikken på en privat fællesvej

Når grundejerne på en privat fællesvej søger om trafiktælling, bruger kommunen en fastlagt tællemetode. Læs om metoden her.

12-timers tællinger

Som udgangspunkt gennemfører vi en 12-timers tælling i tidsrummet kl. 07-19 på en hverdag (mandag-torsdag). De 12 timer mellem kl. 07-19 dækker generelt ca. 80 % af døgnets trafik. Vi tæller kun, når vejret tillader det og vi tæller ikke i ferieperioder. 

Nummerpladeregistrering

Vi registrerer nummerplader (de sidste 3 cifre) i hver ende af vejen - i alt to tællesteder. Hvis vejen indgår i et afgrænset net af private fælleveje, kan der være behov for flere tællesteder.

Definition af gennemkørende motortrafik

Vi definerer gennemkørende motortrafik som motorkøretøjer, der kører fra offentlig vej til offentlig vej via den private fællesvej inden for normal gennemkørselstid, typisk 5-10 minutter. Alle køretøjer, der holder sig inden for denne tid, tælles med som gennemkørende motortrafik. 

Databehandling

Antallet af gennemkørende motortrafikanter fås ved at kombinere data om nummerplader med tidsforbruget ved gennemkørsel af vejen.

Minimumspris for standardtælling

Vejledende pris for en standardtælling er 20.400 kr. inkl. moms. Det dækker 2 tællesteder à 12 timer og den efterfølgende databehandling. Hvis det er nødvendigt med flere tællesteder, stiger prisen tilsvarende