Sådan sorterer du farligt affald

Læs om, hvordan du skal sortere dit farlige affald. Bemærk, at der er forskel for hus og lejlighed.

Det må du sortere som farligt affald

 • Maling og malingbøtter.
 • Opløsningsmidler og kemikalier.
 • Elpærer, LED-lyskilder og lysstofrør.
 • Batterier.
 • Kosmetik herunder neglelak.
 • Alle former for spraydåser.
 • Håndsprit. Husk at se efter faresymbolerne.

Det må du ikke sortere som farligt affald

 • Medicinrester og kanyler skal afleveres på apoteket.
 • Tomme beholdere og dunke fra milde rengørings- og vaskemidler. Beholdere med og uden faremærket sundhedsfare, skal i ordningen for plastaffald.
 • Fyrværkeri skal på genbrugsstationen.
 • Trykflasker skal på genbrugsstationen.

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en.

Find din nærmeste genbrugs- og nærgenbrugsstationer.

Hvis du bor i hus

Når du bor i hus, får du tømt din røde boks til farligt affald 4 gange om året. Boksen skal stilles ud senest kl. 07.00 på afhentningsdagen.

Boksen skal stilles synligt på matriklen, så skraldemanden kan se den, når han går forbi på fortovet. Husk, at låget skal kunne lukkes på boksen. Du må gerne komme batterier i den røde boks til farligt affald. 

Se, hvornår vi tømmer din boks næste gang.

Læs mere om retningslinjerne for farligt affald.

Hvis du bor i lejlighed

Når du bor i lejlighed, skal dit farlige affald placeres i ejendommens miljøskab.

Batterier skal afleveres i batteribeholderen.

Læs mere om retningslinjerne for farligt affald.

Her kan du aflevere dit farlige affald

Det sker der med dit farlige affald

Farligt affald sendes til specialbehandling og genbruges så vidt muligt.