Sådan sorterer du dit storskrald

Læs om, hvilket affald du skal stille ud til storskrald, når du bor i lejlighed eller hus.

Storskrald er ting, som er for store til at være i beholderne til restaffald og genanvendeligt affald.

Kan dine ting genbruges, så aflever dem gerne til velgørende organisationer eller i bytteordninger på kommunens nær- og genbrugsstationer.

Din ejendom kan også få en bytteordning.

Find din nærmeste nær- og genbrugsstation

Sådan kommer du af med storskrald

Har du store mængder, byggeaffald eller elektronik?

Har du over 10 m3 storskrald, skal du bestille en midlertidig container. Der må ikke komme stort elektronik eller træ i en container.

Din affaldsansvarlige kan bestille en container til storskrald.

Har du byggeaffald fra en renovering eller ombygning, er det ikke storskrald men byggeaffald.

Se, hvilke regler der gælder, når du skal af med byggeaffald.

Læs om hvordan du kommer af med stort og småt elektronik

Hvad sker der med dit storskrald?

Dit storskrald bliver indsamlet med forskellige biler. En der indsamler træ til genanvendelse, og en der indsamler det resterende storskrald. Træ, jern og metal bliver genanvendt.

Indendørs træ som møbler, planker og plader kan genanvendes, når det stilles adskilt fra det øvrige storskrald, så det kan hentes for sig.

De øvrige brændbare dele bliver til fjernvarme og elektricitet på forbrændingsanlægget.