Sådan sorterer du dit storskrald

Læs om, hvilket affald du kan stille ud til storskrald og om forskellene på storskrald fra hus og i lejlighed.

Normalt henter vi dit storskrald løst, men det kan også hentes i en container. Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på ved de forskellige afhentningsmuligheder.

Husk, at du kan aflevere din cykel, tøj og andre genstande og effekter, der ikke fejler noget hos velgørende organisationer eller i bytteordninger fx på kommunens nær- og genbrugsstationer.

Lær mere om bytteordningen.

Giv din egen cykel videre.

Find din nærmeste nær- og genbrugsstation på a-r-c.dk.

Hvis du bor i lejlighed

Den affaldsansvarlige i ejendommen skal bestille afhentning af storskrald og stort elektronik.

Storskrald skal stå opdelt, så det er nemmere at håndtere.

Det må du stille til storskrald - lejlighed

 • Indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så det ikke splintrer, når det kommer op i skraldebilen.
 • Store genstande af plast og metal som ikke kan være i beholderne.
 • Store stykker flamingo/polystyren.
 • Paller, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".
 • Små mængder ubehandlet træ, fx brædder og planker fra gør-det-selv-arbejde, malede eller lakerede møbler af træ, skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil.
 • Små mængder byggeaffald og -materialer af plast, metal og glas fra mindre gør-det-selv-arbejde.

Læs mere om byggeaffald.

Læs om herreløse cykler og cykeloprydning.

Det må du ikke stille til storskrald - lejlighed

 • Imprægneret træ.
 • PVC, fx tagrender og gummistøvler.
 • Stort elektronik - afhentning skal bestilles separat.
 • Tallerkener, stentøj, køkkengrej.
 • Tekstiler, fx tøj, sko og boligtekstiler.
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus.

Læs mere om byggeaffald.

Find din nærmeste nær- og genbrugsstation på a-r-c.dk.

Hvis du bor i villa eller rækkehus

Storskrald bliver hentet 4 gange om året. Du skal stille dit storskrald frem inden kl. 7.00 på afhentningsdagen. Du må tidligst stille det frem aftenen før.

Se, hvornår vi henter dit storskrald næste gang.

Stil dit storskrald på fortovet, så det ikke er til gene for forbipasserende. Storskrald skal stå opdelt, så det er nemt at håndtere.

Det må du stille til storskrald - hus

 • Indbo, fx stole, borde, reoler, gulvtæpper, senge og madrasser.
 • Vinduesglas, spejle og andet glas skal være pakket ind, så vi ikke skærer os, når vi henter det.
 • Små mængder imprægneret træ er typisk behandlet udendørstræ. Fx hegnsbrædder, terrassebrædder og stolper.
 • PVC fx tagrender og gummistøvler.
 • Store genstande af plast og metal som ikke kan være i beholderne.
 • Stort pap som ikke kan være i beholderen skal sammenfoldes og samles i en papkasse.
 • Store stykker flamingo/polystyren.
 • Paller, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".
 • Cykler, skal være mærket med en seddel med teksten "Fjernes af skraldemanden".
 • Elektronik fx hårde hvidevarer, lamper og fladskærme.
 • Små mængder ubehandlet træ, fx brædder og planker fra gør-det-selv-arbejde, malede eller lakerede møbler af træ, skal stilles for sig, da vi henter det med en anden bil.
 • Små mængder byggeaffald og -materialer af plast, metal og glas fra mindre gør-det-selv-arbejde.

Læs mere om byggeaffald

Det må du ikke stille til storskrald - hus

 • Motoriserede køretøjer og påhængsvogne, trailere samt dele heraf.
 • Tallerkener, stentøj, køkkengrej.
 • Tekstiler, fx tøj, sko og boligtekstiler.
 • Byggeaffald og -materialer, fx mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord/sten/grus.

Læs mere om byggeaffald.

Find din nærmeste nær- og genbrugsstation på a-r-c.dk.

Det skal du huske ved løs afhentning af storskrald

 • Du skal stille dit storskrald frem inden kl. 7.00 på afhentningsdagen og tidligst aftenen før.
 • Skarpe eller stikkende effekter og genstande med søm og skruer mv. skal pakkes forsvarligt eller lægges ned, så vi ikke kommer til skade, når vi henter det.
 • Genstande og effekter må ikke være tungere end, hvad to personer kan løfte.
 • Genstande må ikke stables højere end 120 cm.
 • Lange genstande, fx brædder, bordplader og rør, må ikke være længere end 150 cm.
 • Små genstande og effekter er ikke storskrald.
 • Har du mere end 10m2 skal du have en container til det.
 • Har du mere end 1 ton skal du anmelde det til os som byggeaffald.

Søg på et specifikt stykke affald og se, hvordan det skal sorteres.

Læs mere om byggeaffald.

Det skal du huske, når vi henter dit storskrald i container

Får din ejendom afhentet storskrald i en container, skal du være opmærksom på, at imprægneret træ, ubehandlet træ og stor elektronik ikke må komme i storskraldscontaineren. Det skal på nær- og genbrugsstationerne.

Find din nærmeste nær- og genbrugsstation på a-r-c.dk.

Det koster 1.937,50 kr. inkl. moms at få opstillet og tømt en container til storskrald. Containeren må ikke fyldes mere end til kanten.

Du kan bestille en container til storskrald, når du har større mængder, fx. i forbindelse med mindre renoveringer eller en større oprydning.

Laver du en stor renovering er dit affald herfra byggeaffald.

Hvad sker der med dit storskrald?

En stor del af dit storskrald bliver indsamlet med en komprimatorbil, der presser affaldet sammen. Derefter bliver det neddelt og sorteret. Jern og metal bliver genanvendt.

Træ til genanvendelse indsamles separat og bliver genanvendt til fx spånplader.

De øvrige brændbare dele bliver kørt til vores forbrændingsanlæg, hvor det bliver til fjernvarme og elektricitet.