Sådan sorterer du dit restaffald (dagrenovation)

Find ud af, hvad du må komme i beholderen til restaffald.

Det må komme i beholderen til restaffald

  • Mælkekartoner
  • Pizzabakker
  • Bleer
  • Hygiejneaffald
  • Flamingo
  • Snasket papir eller pap

Meget af dit affald kan sorteres og på den måde blive genbrugt eller genanvendt i nye produkter.

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en.

Bioaffald

Hvis du er med i den frivillige ordning til bioaffald, skal bl.a. madaffald til bioaffald. 

Læs mere om bioaffald.

Hvad sker der med dit restaffald?

Restaffaldet bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.