Sådan sorterer du dit restaffald (dagrenovation)

Find ud af, hvad du må komme i beholderen til restaffald.

Det må komme i beholderen til restaffald

  • Pizzabakker
  • Bleer
  • Hygiejneaffald
  • Flamingo
  • Snasket papir eller pap

Meget af dit affald kan sorteres og på den måde blive genbrugt eller genanvendt i nye produkter.

Søg på et specifikt stykke affald og få svar på, hvordan det skal sorteres i Affalds-ABC'en.

Madaffald

Hvis du er med i ordningen til madaffald (tidligere bioaffald), skal dit madafskær, æggeskaller og kaffegrums i beholderen til madaffald. 

Læs mere om madaffald.

Til dig der bor i hus

Hvis du synes, at beholderen til restaffald bliver for stor, kan du få en beholder på helt ned til 140 liter.

Du kan bestille en anden beholderstørrelse på Nem Affaldsservice under BESKED.

Hvad sker der med dit restaffald?

Restaffaldet bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.