Særlige fritids- og klubtilbud

Der er forskellige former for fritids- og klubtilbud til børn og unge med særlige vanskeligheder i alderen 6-25 år.

Særlige fritidstilbud

I Københavns Kommune har vi en række specialfritidstilbud for børn og unge, der ikke kan være i et alment fritidstilbud på grund af psykiske og fysiske handicap eller andre særlige behov. Specialfritidstilbud er som udgangspunkt tilknyttet specialskoler. Der er dog også fritidstilbud som f.eks. basisgrupper på almenområdet, der modtager børn og unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder fra flere skoler.

Den aktuelle takst kan du finde på siden med oversigt over priser og tilskud

Særlige klubtilbud

Klubtilbuddene tilbyder unge aktiviteter og samvær med voksenstøtte. Unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og bevægelseshæmmede har mulighed for at gå i specialklubtilbud indtil de fylder 25 år. Københavns Kommune har tre specialklubtilbud samt to basisklubtilbud for unge, der på grund af psykiske og fysiske handicap og/eller andre særlige behov, trives og udvikles bedst i et særligt tilrettelagt klubtilbud.

Unge med vidtgående vanskeligheder visiteres til specialklubtilbud af Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Den aktuelle takst kan du finde på siden med oversigt over priser og tilskud

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.